Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Giới thiệu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CAO BẰNG

          1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

* Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 1992 và đã qua nhiều lần đổi tên:

– Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 310 UB/QĐ-TC ngày 26/10/1992 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 140 UB/QĐ-TC ngày 14/5/1993 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 1449 UB/QĐ-TC ngày 27/11/1997 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 758/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 1706/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

* Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.

          2. NHIỆM VỤ

* Hoạt động tư vấn, bao gồm:

– Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

– Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp vớikhả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

– Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.

– Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

*Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

– Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

– Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

*Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

*Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

*Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

*Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

*Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

*Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

*Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Ngoài các nhiệm vụ trên, Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

          3. BỘ MÁY TỔ CHỨC

– Lãnh đạo Trung tâm:  01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc

– Các phòng chuyên môn giúp việc:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Tư vấn và đào tạo nghề

+ Phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm

+ Phòng Dự báo – Thông tin thị trường lao động

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

+ Văn phòng đại diện Miền Đông

+ Văn phòng đại diện Miền Tây

Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 5 lần đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chấp hành, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, từng bước khẳng định được vai trò, uy tín là Trung tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực việc làm, thông tin thị trường lao động, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

          4. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

          Trụ sở chính: Số nhà 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.852.582 – Fax: 02063.852.582.          Email: [email protected]

          – Văn phòng đại diện Miền Đông:  Xóm Đổng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.820.478.

          – Văn phòng đại diện Miền Tây: Khu 8, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02066.276.776.