Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG GIỮA TRUNG TÂM DVVL CAO BẰNG VÀ TRUNG TÂM DVVL QUẢNG NINH

    Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin thị trường lao động trong nước Nhằm cung cấp, tạo điều kiện nhiều hơn cho người lao động có cơ hội tìm và chọn được việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 22/6/2017 giữa Sở Lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng với Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh về việc thỏa thuận cung ứng lao động tỉnh Cao Bằng cho các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác cung ứng lao động (ba bên) giữa tỉnh Cao Bằng với Trung tâm DVVL Quảng Ninh và Phòng Lao động TBXH thành phố Móng Cái. Qua việc ký kết công tác thông tin về thị trường lao động được mở rộng, đa dạng nhiều thị trường lao động mới, đảm bảo độ tin cậy giúp cho người lao động có nhiều sự lựa chọn hơn. Đây cũng là tiền đề cho hai Trung tâm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm như: phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm hoặc phỏng vấn tuyển dụng lao động trực tuyến…cùng phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tỉnh Cao Bằng trong những năm tới.

Lãnh đạo Trung tâm DVVL Cao Bằng, DVVL Quảng Ninh, Phòng Lao động TBXH TP Móng Cái (Ký thỏa thuận hợp tác cung ứng lao động)

Phòng thông tin thị trường lao động