Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

5 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Sáng ngày (14/6/2019), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bắt đầu phiên họp thảo luận về tiền lương tối thiểu vùng năm 2020.

Trong nhiều năm trở lại đây, lương tối thiểu vùng đều đặn tăng hàng năm. Năm 2019 cũng được đánh giá là năm có nhiều khởi sắc về tình hình kinh tế – xã hội, trong đó ước tính GDP tăng khoảng 7%, năng suất lao động tăng khoảng 5%.

 

Đó là một trong những nguyên nhân khiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2020.

02 phương án mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra như sau:

– Phương án 1: Tăng 8,1% so với mức lương năm 2019; tương đương 180.000 đồng – 380.000 đồng, tùy từng vùng;

– Phương án 2: Tăng 7,06% so với mức lương năm 2019; tương đương 160.000 đồng – 330.000 đồng, tùy từng vùng.

Trong khi đó, theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia lại đưa ra 03 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 có phần khiêm tốn hơn:

– Phương án 1: Tăng 4% so với mức lương năm 2019, tương đương 70.000 đồng – 170.000 đồng, tùy từng vùng;

– Phương án 2: Tăng 4,9% so với mức lương năm 2019, tương đương 120.000 đồng – 200.000 đồng, tùy từng vùng;

– Phương án 3: Tăng 6% so với mức lương năm 2019, tương đương 140.000 đồng – 240.000 đồng, tùy từng vùng.