Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

     Thực hiện công văn số 229/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/3/2019 về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2019. Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 21/3/2019 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH các huyện Trùng khánh, Phục Hòa tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền tại các xã Khâm Thành, Đức Hồng (Trùng Khánh); Hồng Đại, Cách Linh (Phục Hòa) thu hút 421 lao động tham gia.

     Theo đó Trung tâm đã mời công ty TNHH Brother Việt Nam, công ty TNHH KTM chi nhánh Hà Nội (là công ty xuất khẩu lao động) cùng với Trung tâm thực hiện tư vấn chính sách pháp luật lao động việc làm, các thông tin tuyển dụng trong nước và xuất khẩu lao động  như Đài Loan, Nhật Bản.., các thông tin về việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh đang tuyển tại Trung tâm.

     Để tổ chức tốt các hội nghị, chính quyền địa phương các xã đã nhiệt tình phối hợp với Trung tâm trong công tác thông tin tuyên truyền đến người lao động địa phương mình…  góp phần truyền tải thông tin về học nghề, việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và các thị trường lao động nước ngoài, giúp người lao động có thêm thông tin để chọn nghề học, việc làm phù hợp, hiểu biết đúng đắn về xuất khẩu lao động.

      Kết thúc chuỗi hội nghị có 29 người lao động đăng ký đi làm, trong đó có 19 lao động đăng ký đi làm việc tại thị trường trong nước, 09 lao động đăng ký đi làm việc tại thị trường Nhật Bản. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để đưa các thông tin về việc làm đến tận tay người lao động trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp với bản thân, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà: Ngôn Thị Liêm – Phó trưởng Phòng lao động phát biểu tại hội nghị

Bà: Đặng Thị Long Biên -Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Đại diện công ty xuất khẩu lao động  KTM giới thiệu về chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản

Người lao động tham gia hội nghị tại xã Đức Hồng

Người lao động tham dự hội nghị tại xã Khâm Thành

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm