Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản năm 2018

Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản năm 2018 do Sở Lao động Thương binh & Xã hội ban hành.

xem thông tin chi tiết theo link dưới

Công văn 280.SLĐTBXH-VLATLĐ