Thông tin tuyển dụng sàn giao dịch Bắc Ninh phỏng vấn trực tiếp vào thứ 7 ngày 23/3/2013 tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng

Chuyên mục: - Ngày đăng: 22/03/2013
Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share

Tư vấn viên
Phòng Thông tin TTLĐ - 0263. 857 547

Phòng Tư vấn việc làm - 0263.859 715

Kỹ Thuật Viên
 

Mr.Nghị - 0909834888