Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tuyển Sinh

THÔNG BÁO V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019

      Căn cứ công văn số 396/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/4/2019 của Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng. V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo…

THÔNG BÁO V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (Dành cho đối tượng huyện nghèo) năm 2019.

      Căn cứ công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/4/2019 của Bộ Lao động- TBXH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS; Công văn số…