Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Nhân sự – NTV

Công ty TNHH Vận hành phát điện CHD Việt Nam tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao động như sau:

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty TNHH Vận hành phát điện CHD Việt Nam,Công ty thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyểndụng lao động nước ngoài, Thông tin…

Thông tin chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG

Số 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0206 3859 715; C.Xoan: 0976 734 767; C.Lan: 0379.343.828;

A.Huy: 0945 595 885; C.Yến: 0382327358

ĐT A. Liêm: 0915 300 650.

VĂN PHÒNG MIỀN TÂY

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Khu 5,

Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

ĐT: 0206 6276 776; Chị Oanh: 0357 670 735; 0856 500 111.