Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Bảo hiểm thất nghiệp

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông tin chi tiết cụ thể xin mời truy cập đường link sau:https://drive.google.com/file/d/1ME-1yoE_gKU1otLu3Kh0CwFGFwT5JiBf/view?usp=sharing

Trang 1 trên 612345...Cuối »