Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật về Bảo Hiểm Thất Nghiệp gồm có

1.Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Luật việc làm 38/2013/QH13 xem tại đây

 

2.NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

28_2015_ND-CP Xem tại đây

 

3.Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp, thông tư này được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, xét theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm

Thong_Tu_28_2015_TT-BLDTBXH Xem tại đây