Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương

Thông tin chi tiết cụ thể xin mời các bạn truy cập đường link sau:https://drive.google.com/file/d/1PSTIOVBKwxmF2ADmcg-W-Zk-4d4SA4QE/view?usp=sharing