Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2021

Thực hiện Công văn số 222/TTDVVL-PTTTTLĐ ngày 16/9/2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2021.

Từ ngày 28/9/2021 đến ngày 08/10/2020 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2021 tại các xã Lương Thông, Thanh Long (huyện Hà Quảng); xã Hoa Thám, Tam Kim (huyện Nguyên Bình); xã Lê Lai, Trọng Con (huyện Thạch An). Cùng tham gia có Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam, thực hiện thông tin chính sách tuyển sinh học nghề gắn với việc làm. Trong quá trình tổ chức hội nghị luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc về số người và qui định 5K, theo chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 23/7/2121 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết quả: Tại các Hội nghị thu hút 256 lao động tham gia; theo đó có 32 lao động đăng ký đi làm (14 lao động đăng ký đi làm trong nước, 18 lao động đăng ký đi làm trong tỉnh).

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 (Đ/c Vũ Văn Cảnh – Phó Giám đốc Trung tâm DVVL phát biểu khai mạc Hội nghị)

Đại diện trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam triển khi công tác tuyển sinh học nghề gắn với việc làm

Đ/c: Triệu Dương Thanh – Trưởng phòng thông tin TT LĐ

Triển khai chính sách việc làm và thông tin thị trường lao động

Đại biểu và người lao động đến tham dự hội nghị