Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính

       Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho lao động về nước đúng hạn của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng.

Thông tin chi tiết xin mời truy cập đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1BwAm0ab7WweD1J3gvCfx1R6DSS1Tzf6r/view?usp=sharing