Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Công ty TNHH Vận hành phát điện CHD Việt Nam tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao động như sau:

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty TNHH Vận hành phát điện CHD Việt Nam,
Công ty thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển
dụng lao động nước ngoài, Thông tin chi tiết cụ thể xin mời truy cập đường link sau:https://drive.google.com/file/d/1xKnDr07j_W1NyZYeLZ4FOFN8Hr9-zla3/view?usp=sharing

Thông tin chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG

Số 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0206 3859 715; C.Xoan: 0976 734 767; C.Lan: 0824.429.339;

C.Yến: 0382.327.358

VĂN PHÒNG MIỀN ĐÔNG

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Xóm Đổng Ất,

Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, Cao Bằng.

ĐT: 0206 3820 478; Anh Liêm: 0915.300.650.

VĂN PHÒNG MIỀN TÂY

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Khu 5,

Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

ĐT: 0206 6276 776; Chị Oanh: 0357 670 735; 0856 500 111.