Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

          Ngày 14/5 Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động (22/25 người) về thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19; phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi); các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; Với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

          Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 700.000 đồng. Huy động toàn thể viên chức, người lao động vệ sinh toàn bộ khu vực trong khuôn viên đơn vị.