Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM 2021 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

         Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 15/4/2021 của Chi bộ Trung Tâm dịch vụ việc làm về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Sáng ngày 14/5/2021 tại hội trường tầng 5 Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng, Chi bộ phối hợp với công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền phổ biến một số văn bản đảng cấp trên, văn bản pháp luật mới, văn bản công đoàn trong tháng công nhân” đến toàn thể Đảng viên và quần chúng. Báo cáo viên là đ.c Bí thư chi bộ và đ.c Chủ tịch công đoàn Trung tâm.

        Trong thời gian qua chi bộ Trung tâm thường xuyên sinh hoạt thường kỳ, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản Đảng cấp trên, giúp cho toàn thể đảng viên kịp thời nắm bắt được tình hình thời sự của đất nước, địa phương, của ngành.

        Để tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tỉnh, Chi bộ Trung tâm xác định buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới liên quan đến lĩnh vực của đơn vị, các văn bản của Công đoàn; giúp cho đảng viên, viên chức, người lao động có đủ thông tin cần thiết để đảm bảo chất lượng công tác tham mưu, phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                               Một số hình ảnh:

Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Ảnh: Đ.c Bí thư chi bộ Đặng Thị Long Biên triển khai một số văn bản đảng cấp trên và Bộ luật lao động năm 2019

Ảnh: Đồng chí Vũ Văn Cảnh chủ tịch công đoàn triển Nghị định 23/2021/NĐ-CP về Trung tâm DVVL và một số văn bản của Công đoàn.

         Tại buổi sinh hoạt có ý kiến phát biểu của đảng viên, viên chức người lao động, đã đánh giá, phân tích kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời đưa ra những giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đơn vị.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đặng Thị Long Biên – Bí thư Chi bộ, đã tóm tắt các nội dung của buổi sinh hoạt và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, tận tâm trong công tác tham mưu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị./.

 Chi ủy chi bộ Trung tâm DVVL