Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tư vấn việc làm tại các xã của huyện Quảng Hòa năm 2021

         Thực hiện kế hoạch phổ biến thông tin thị trường, giới thiệu việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 5 năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa và Trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2021. Kết quả có tổng số 380 đại biểu và người lao động tham dự.

       Qua hội nghị người lao động được phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng, tiếp cận những thông tin về thị trường lao động đáng tin cật trong tỉnh,ngoài tỉnh và nước ngoài.

       Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn thể người lao động và đại biểu tham dự các hội nghị đều được phát khẩu trang, thực hiện rửa tay và thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh.

        Kết thúc đợt tổ chức hội nghị có 33 lao động đăng ký tìm việc làm.