Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tư vấn việc làm tại các xã của huyện Hòa An năm 2021

        Thực hiện kế hoạch phổ biến thông tin thị trường, giới thiệu việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội  huyện Hòa An và Công ty cổ phần Bách nghệ toàn cầu tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2021. Kết quả có tổng số 314 đại biểu và người lao động tham dự.

       Qua hội nghị người lao động được phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng, tiếp cận những thông tin về thị trường lao động đáng tin cật trong tỉnh,ngoài tỉnh và nước ngoài.

     Kết thúc đợt tổ chức hội nghị có 3 lao động đăng ký tìm việc làm trong nước và 2 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị tại xã Nam Tuấn

Người lao động và đại biểu tham dự hội nghị tại xã Dân Chủ