Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁOTuyển lao động Việt Nam đi làm việcTại tỉnh Trà Vinh như sau:

THÔNG BÁOTuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Nhà thầu dự án Nhà máy điện gió V1-2 (Liên danh HDEC-SINOHYDRO)(xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Thông báo chi tiết  tại đường link sau: TB TUYỂN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH