Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh đợt III năm 2020

         Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh &Xã hội về học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành ( đợt III/2020); ngày 03/02/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương cho viên chức, người lao động.

 

Đồng chí Đặng Thị Long Biên, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị, triển khai các văn bản

 

Đồng chí Vũ Văn Cảnh – Phó chủ tịch Công đoàn triển khai các văn bản phòng, chống dịch Covid 19

                                                                                                

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

          Đây là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao lý luận và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Qua đó Chi bộ sẽ nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./. 

Hành chính.