Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động tháng 9 năm 2020

Trung tâm dịch vụ việc làm đang có một số đơn hàng xuất khẩu lao động đi làm việc tại Nhật Bản và Đài Loan

 

Ngành nghề: Làm trong nhà máy, làm trong siêu thị, làm điều dưỡng, làm nông ..v…v..

để xem thông tin chi tiết, mời độc giả nhấn vào liên kết dưới đây.

https://drive.google.com/drive/folders/1eL6v1YH0Pi6eUKzeaytLDAUOgRYmWIBb?usp=sharing