Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2020

      Thực hiện Công văn số 247/TTDVVL-TVGTVL ngày 20/7/2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2020.

     Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thạch An và Quảng Hòa tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2020 tại các xã Thái Học, Thái Sơn (huyện Bảo Lâm); xã Huy Giáp, Hưng Đạo, Sơn Lập, Đình Phùng (huyện Bảo Lạc); xã Đức Xuân, Kim Đồng (huyện Thạch An); xã Hạnh Phúc, Phi Hải (huyện Quảng Hòa). Tại các Hội nghị thu hút 650 lao động tham gia.

      Các doanh nghiệp đồng hành tổ chức Hội nghị có: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Hải Dương, Công ty TNHH KTM Chi nhánh Hà Nội (Công ty xuất khẩu lao động) cùng thực hiện phổ biến chính sách pháp luật Lao động – Việc làm, thông tin thị trường lao động, các bản tin trong nước, trong tỉnh và xuất khẩu lao động.

      Kết quả: Số đại biểu và người lao động tham gia các hội nghị là 720 người; theo đó có 58 lao động đăng ký đi làm (21 lao động đăng ký đi làm trong nước, 37 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản).

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Đ/c Đặng Thị Long Biên – Giám đốc Trung tâm DVVL phát biểu khai mạc Hội nghị)