Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông tin tuyển dụng xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2020 của CTCP Đầu tư – Xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long

Thông tin đơn hàng mới vê xuất khẩu lao động đi Nhật Bản, người lao động quan tâm có thể truy cập vào link dưới đây.

https://drive.google.com/drive/folders/1WDw1laq1x2vF3VyGuwj2X7O068WinSi0?usp=sharing