Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản để tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài đợt 2/2020

       Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 28/2/2020 về việc thực hiện Chương trình Việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng năm 2020. Sở Lao động- TBXH tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản cho người lao động các huyện để tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020

Người lao động ấn vào đường dẫn bên dưới để xem nội dung chi tiết

https://drive.google.com/file/d/10JaSuj9GF_IasrzaX3bGUhugxYxZQIk-/view?usp=sharing