Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản để tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài

       Sở Lao động- TBXH tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản cho người lao động huyện Hà Quảng để tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020

Người lao động truy cập vào đường dẫn bên dưới để xem thông tin

https://drive.google.com/file/d/1BrZqZmAShSXh9nNy_sWPyduW-VW_MsEe/view?usp=sharing