Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

HỘI NGHỊ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀMTẠI CÁC XÃ CỦA HUYỆN HẠ LANG, TRÙNG KHÁNH CAO BẰNG

          Thực hiện Công văn số 823/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/5/2020 Về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2020. Từ ngày 9/6/2020 đến ngày 12/6/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng  phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh  tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền tại các xã Cô Ngân, Thị Hoa, Thông Nhất, Quang Long (Hạ Lang); các xã Chí Viễn, Lăng Hiếu, Khâm Thành, Đức Hồng, (Trùng Khánh) thu hút 519 lao động và đại biểu tham gia.

           Đồng hành với Trung tâm có Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam, trực tiếp giới thiệu về hoạt động của công ty, nhu cầu tuyển dụng, quyền và nghĩa vụ của lao động làm việc tại công ty và trực tiếp tuyển lao động tại địa phương. Trung tâm cũng đã truyền tải thông tin về việc làm, học nghề trong tỉnh, ngoài tỉnh và các thị trường lao động nước ngoài, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn việc làm và học nghề phù hợp.

          Trong quá trình thực hiện hội nghị tại các xã Trung tâm đã liên hệ và phối hợp với trường THPT huyện Hạ Lang và Trường THPT Pò Tấu huyện Trùng Khánh tổ chức tư vấn cho 260 học sinh khối 12, với nội dung giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng, công ty Brother đã trực tiếp giới thiệu về hoạt động, nhu cầu tuyển dụng, các chế độ quyền lợi của công ty cho các em học sinh, qua đó đã định hình cho các em về su hướng việc làm và thị trường lao động sau khi kết thúc kỹ thi tốt nghiệp THPT.

         Kết thúc các hội nghị có 30 người lao động nhận hồ sơ, đăng ký đi làm việc tại công ty, trong đó có 01 lao động tham gia ứng tuyển tại hội nghị và xuống công ty theo đoàn công tác để làm việc ngay sau khi kết thúc các hội nghị tại Cao Bằng

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị tuyên truyền chính sách việc làm tại xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang

Người lao động tham dự Hội nghị tại xã Chí Viến, huyện Trùng Khánh

Tư vấn việc làm cho 90 Học sinh khối 12 trường THPT Pò Tấu, huyện Trùng Khánh

 

 

Phòng thông ti thị trường lao động