Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020.

Đề xem nội dung chi tiết xin mời nhấn vào đường dẫn bên dưới

https://drive.google.com/file/d/1W2kJoKX6h9eUHQVpA6GSP-U_utjlfBXd/view