Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị tư vấn, tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động tại huyện Bảo Lâm và Nguyên Bình

     Thực hiện Công văn số 753/SLĐTBXH-LĐVL ngày 20/5/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2020.

      Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 29/5/2020 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với phòng Lao động – Việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bảo Lâm và Nguyên Bình tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động tại các xã Nam Cao, Nam Quang, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm); Thành Công, Quang Thành, Mai Long, Vũ Nông (huyện Nguyên Bình) thu hút 487 lao động tham gia.

      Các doanh nghiệp đồng hành tổ chức Hội nghị có: Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, công ty xuất khẩu lao động KTM chi nhánh Hà Nội cùng thực hiện phổ biến chính sách pháp luật Lao động – Việc làm, thông tin thị trường lao động, các bản tin trong nước, trong tỉnh và xuất khẩu lao động.

      Kết quả: Số đại biểu và người lao động tham gia các hội nghị là 487 người; theo đó có 36 lao động đăng ký đi làm (27 lao động đăng ký đi làm trong nước, 09 lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản).

Một số hình ảnh tại Hội nghị: