Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp

Thông báo nội dung công văn 366 Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

độc giả xem nội dung chi tiết tại liên kết bên dưới.

thông báo đính kèm công văn 366

công văn 366

công văn 1815