Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo thời gian tổ chức đào tạo tiếng Hàn và tiếng Nhật để tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

      Thông báo đến người lao động có nguyện vọng đi làm việc ởHàn Quốc và Nhật Bản đăng ký tham gia đào tạo tiếng Hàn và tiếng Nhật theo nội dung Công văn số 172/SLĐTBXH-LĐVL và Công văn số 173/SLĐTBXH-LĐVL.

Người lao động xem thông tin chi tiết tại liên kết dưới đây:

Thông báo thời gian đào tạo tiếng Hàn. Nhật. T5.2020. chuẩn