Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, trong 2 ngày 21-22/5/2020 Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức Hội nghị tư vấn tuyên truyền, phổ biến về chế độ chính sách lao động việc làm, thông tin thị trường lao động cho các học viên đang chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Nhằm mục đích khi học viên hoàn thành thời gian chữa trị cai nghiện tại Cơ sở về tái hòa nhập cộng đồng được tiếp cận thị trường lao động, có những định hướng đúng về nghề nghiệp, việc làm, phù hợp với khả năng trình độ của bản thân có việc làm ổn định, bảo đảm đời sống, chống tái nghiện.

      Tại Hội nghị, các tư vấn viên Trung tâm Dịch vụ việc làm đã cung cấp các thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở học nghề; các văn bản liên quan đến đối tượng được vay vốn sau cai về tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó giúp các học viên định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Ảnh: Tư vấn viên Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn tại Hội nghị

Ảnh: Các học viên tham gia hội nghị tư vấn

Phòng tư vấn giới thiệu viêc làm