Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản -Khóa 1 năm 2020.

Để biết thông tin chi tiết, mời độc giả nhấn vào link sau: Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi nhật bản khóa 1 năm 2020