Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Trung tâm Dịch vụ việc làm hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020

           Tổ chức tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Lao động 01/5, về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Bác về công nhân và công đoàn; qua đó tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Động viên, khích lệ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, nâng cao ý thức, nhận thức về cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Góp phần thực hiện tốt chủ đề hoạt động năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

          Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 500.000 đồng. Huy động toàn thể Công chức, viên chức, người lao động tiến hành vệ sinh toàn bộ khu vực trong khuôn viên đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm thăm hỏi, tặng quà đồng chí Lãnh Đức Vĩnh

 

          Công chức, viên chức, người lao động tiến hành tổng vệ sinh đơn vị