Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO (V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam)

Nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  xem chi tiết tại đường link sau theo Công văn số : 11114.CĐTKV-TTTS