Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO – V/v phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Song seng tỉnh Trà Vinh

    Nội dung tuyên truyền thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Công ty TNHH MTV Song seng (Số 52 Đồng Khởi, khóm 4, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) xem chi tiết tại đường link sau: 1899.SLĐTBXH-LĐVLGDNN