Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO (V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn để tạo nguồn xuất khẩu lao động)

NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN ĐỂ TẠO NGUỒN XKLĐ xem CHI TIẾT TẠI  ĐƯỜNG LINK  SAU:  Số: 1054. CV đào tạo tiếng Hàn tạo nguồn