Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2019

     Việc Thu thập thông tin về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đánh giá thực trạng tuyển dụng và sử dụng lao động; đánh giá việc gắn kết giữa đào tạo nghề và tình hình sử dụng lao động; đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp đối với người lao động. Cung cấp thông tin làm cơ sở phục vụ dự báo ngắn hạn (từ 1 đến 3 năm) về nhu cầu sử dụng lao động của tỉnh Cao Bằng. Thực hiện Kế hoạch số 1034/KH-SLĐTBXH ngày 14/8/2019 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019, ngày 21/8/2019 Sở lao động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra nhu cầu sử dụng lao động cho 20 điều tra viên của huyện Bảo lâm, Phục Hòa, Trùng Khánh, Nguyên bình, Trà Lĩnh, Hòa An và Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng. Qua hội nghị tập huấn 100% điều tra viên nắm được những nội dung cơ bản cần thiết để cập nhật vào phiếu điều tra như: Thông tin chung về doanh nghiệp; Thực trạng tuyển, sử dụng lao động của doanh nghiệp; Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động và cuối cùng là nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở 3 thời điểm năm 2020; 2021 và 2022. Kế hoạch thực hiện việc điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp sẽ kết thúc vào 30/9/2019.

Đ/c: Nguyễn Thị Xuân – Trưởng phòng lao động-việc làm  (Sở Lao động TB&XH Tỉnh)  khai mạc Hội Nghị

Điều tra viên tham dự hội nghị tập huấn

Phòng Thông tin TTLĐ