Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

    Thực hiện Công văn số 841/SLĐTBXH-LĐVL ngày 05/7/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2019.

     Từ ngày 31/7/2019 đến ngày 02/8/2019 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện Nguyên Bình, Quảng Uyên; huyện Trùng khánh  và công ty TNHH CN Brother Việt Nam tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động tại các xã Triệu Nguyên, Thành Công, Quang Thành (Nguyên Bình); xã Độc Lập, Quảng Hưng (Quảng Uyên); xã Phong Nặm (Trùng Khánh) thu hút 315 lao động tham gia.

    Đồng hành với Trung tâm là công ty TNHH CN Brother Việt Nam trong cả chuỗi hội nghị. Tại đây Trung tâm đã  tư vấn chính sách pháp luật lao động việc làm, các thông tin tuyển dụng trong nước và xuất khẩu lao động, các thông tin về việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh đang tuyển tại Trung tâm; đồng thời công ty TNHH CN Brother đã tư vấn và phổ biến các công việc, chế độ, quyền lợi của người lao động khi đi làm tại công ty.Kết thúc các hội nghị có 21 người lao động đăng ký đi làm tại công ty.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Dương Hiển Hòa- Phó chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Vũ Văn Cảnh- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến chính sách thông tin thị trường lao động

Đại diện công ty TNHH CN Brother Việt Nam tư vấn trực tiếp tại hội nghị

Người lao động tham gia hội nghị tại UBND xã Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng

Người lao động tham gia hội nghị tại UBND xã Quảng Hưng, Quảng Uyên, Cao Bằng

Người lao động tham gia hội nghị tại UBND xã Phong Nặm, Trùng Khánh, Cao Bằng

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm