Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG 2019 TẠI XÃ MINH TÂM, HUYỆN NGUYÊN BÌNH; XÃ ĐÀM THỦY HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

      Thực hiện công văn số 841/ SLĐTBXH-LĐVL về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2019. Sáng ngày 30/7/2019 tại UBND xã Minh Tâm (cụm xã Minh Tâm, Bắc Hợp, Lang Môn), huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và sáng ngày 02/8/2019 tại UBND xã Đàm Thủy (cụm xã Đàm Thủy, Chí Viễn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nguyên Bình và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Trùng Khánh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019.

      Tại phiên giao dịch, đại diện một số DN như công ty TNHH Brother Việt Nam, công ty TNHH KTM Chi nhánh Hà Nội (công ty xuất khẩu lao động) trực tiếp tư vấn về chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ phúc lợi của công ty dành cho người lao động, đồng thời trả lời những thắc mắc liên quan của người lao động. 

     Phiên giao dịch được mở ra góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin, tìm kiếm việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Qua đó, giúp người dân lựa chọn ngành, nghề và vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của bản thân, đây là cơ hội để các công ty tuyển dụng nguồn lao động sẵn có của địa phương. Tổng số đại biểu, doanh nghiệp và người lao động tham dự là 636 người trong đó đã có 98 lao động đăng ký đi làm việc.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên giao dịch:

Đại biểu và người lao động nghe phổ biến thông tin thị trường lao động trong hội trường tại cụm xã Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng

Người lao động nghe phổ biến thông tin thị trường lao động trong hội trường cụm xã Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng

Người lao động được tư vấn trực tiếp tại gian hàng phiên giao dịch việc làm tại cụm xã Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng

Người lao động được tư vấn trực tiếp tại gian hàng phiên giao dịch việc làm tại cụm xã Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm