Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO (V/v PHỐI HỢP CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO CÔNG TY TNHH MTV CY VINA) có địa chỉ lô N, đường số 1, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau:

      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Công ty TNHH MTV CY VINA cần tuyển dụng như sau:

    – Số lượng 05 người, thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều kiện tuyển dụng, thời gian làm việc đã được đăng trên địa chỉ Website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh http: //vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/8/2019.

      * Thông báo tuyển dụng và công văn số: 1315/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 15/7/2019 xem chi tiết tại đường link sau: Công văn số 1315 Trà Vinh