Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VÀ HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

       Thực hiện công văn  số 841/SLĐTBXH-LĐVL ngày 5/7/2019 về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2019 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các huyện: Nguyên Bình, Quảng Uyên, Trùng Khánh và Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam thống nhất tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, cụ thể như sau:

1. Nội dung

       – Định hướng giải quyết việc làm tại chỗ theo chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

      – Tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động; thông tin thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, xuất khẩu lao động.

       – Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, việc làm cho người lao động.

– Phổ biến thông tin tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp.

       – Các bạn có thể xem thông tin chi tiết tại link sau: https://drive.google.com/file/d/0B08CURCrFoyCNHNFRDNZYlRHRU9fVzhQVWktdnVIRVk5bVJn/view?usp=sharing

2. Lịch tổ chức phiên giao dịch việc làm. Từ ngày 30/7/2019 – 02/8/2019

TT

Tên huyện

Địa điểm

tổ chức

Các xã tham gia

Thời gian

 thực hiện

 

1

 

Nguyên Bình

 

UBND xã Minh Tâm

 

– Xã Minh Tâm;

– Xã Bắc Hợp;

– Xã Lang Môn;

 

 

8h00 – 11h30 ngày 30/7/2019

 

 

2

 

Trùng Khánh

 

UBND xã Đàm Thủy

 

– Xã Đàm Thủy;

– Xã Chí Viễn;

 

 

8h00 – 11h30 ngày 02/8/2019

 

 3. Lịch tổ chức hội nghị

TT

Tên huyện

Địa điểm

tổ chức

Thời gian

 thực hiện

1

Nguyên Bình

 

 

 

Chiều

UBND xã  Triệu Nguyên

Từ 14h00 – 17h00

 ngày 30/7/2019

 

Sáng

UBND xã Thành Công

Từ 08h00 – 11h30

 ngày 31/7/2019

 

Chiều

UBND xã  Quang Thành

Từ 14h00 – 17h00

 ngày 31/7/2019

2

Quảng Uyên

 

 

 

Sáng

UBND xã Độc Lập

Từ 08h00 – 11h30

 ngày 01/8/2019

 

Chiều

UBND xã Quảng Hưng

Từ 14h00 – 17h00

 ngày 01/8/2019

3

Trùng Khánh

 

 

 

Chiều

UBND xã  Phong Nặm

Từ 14h00 – 17h00

 ngày 02/8/2019

Phòng Thông tin TTLĐ

Thông tin chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG

Số 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0206 3859 715; C.Xoan: 0976 734 767; C.Lan: 0379.343.828;

A.Huy: 0945 595 885; C.Yến: 0382327358

ĐT A. Liêm: 0915 300 650.

VĂN PHÒNG MIỀN TÂY

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Khu 5,

Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

ĐT: 0206 6276 776; Chị Oanh: 0357 670 735; 0856 500 111.