Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

HỘI NGHỊ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI CÁC XÃ, CỤM XÃ HUYỆN NGUYÊN BÌNH, THẠCH AN TỈNH CAO BẰNG

     Thực hiện Công văn số 773/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 25/6/2019 Về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2019. Từ ngày 8/7/2019 đến ngày 10/7/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng  phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH các huyện Nguyên Bình, Thạch An  tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền tại các xã Mai Long, Phan Thanh (Nguyên Bình); Quang Trọng, Canh Tân, Kim Đồng, Vân Trình và Thị Ngân (Thạch An) thu hút 446 lao động và đại biểu tham gia.

      Đồng hành với Trung tâm có Công ty TNHH Texhong Ngân Long Việt Nam và Trường Cao Đẳng nghề Than- Khoáng sản Việt Nam thực hiện tư vấn chính sách pháp luật lao động việc làm, các thông tin tuyển dụng lao động trong nước. Trung tâm cũng đã truyền tải thông tin về việc làm, học nghề trong tỉnh, ngoài tỉnh và các thị trường lao động nước ngoài, giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn việc làm và học nghề phù hợp.

       Kết thúc các hội nghị có 35 người lao động đăng ký tìm việc làm, trong đó có 10 lao động đăng ký đi làm tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long; 25 lao động đăng ký đăng ký học nghề gắn với việc làm tại trường Cao Đẳng nghề Than- Khoáng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Vũ Văn Cảnh – Phó giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị tại xã Mai Long – Nguyên Bình

Đại biểu và người lao động tham gia hội nghị tại xã Quang Trọng – Thạch An

(ngày 9/7/2019)

Đại biểu và người lao động tham gia hội nghị tại xã Vân Trình – Thạch An

(ngày 10/7/2019)

Phòng Thông tin TTLĐ