Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT (CÓ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI) THÔNG BÁO TUYỂN SINH NHƯ SAU

    – Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Trường Cao đẳng Đường Sắt thông báo xét tuyển (không qua thi tuyển. Miễn 100% học phí) để đào tạo, bố trí việc làm tại các Doanh nghiệp Đường sắt sau khi tốt nghiệp.

      Thông báo xét tuyển (không thi ) năm 2019 xem chi tiết tại đường link sau:TS ĐƯỜNG SẮT