Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

NGÀY HỘI TUYỂN SINH – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM NĂM 2019

   Được sự cho phép của Sở Giáo dục – Đào tạo Cao Bằng tại công văn số: 372/SGD&ĐT-GDCN ngày 19 tháng 04 năm 2019 về việc tuyên truyền định hướng nghề nghiệp.

    Thực hiện Kế hoạch số: 142/TTDVVL-ĐTN ngày 14/05/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề định hướng nghề nghiệp năm 2019.

     Ngày 21/05/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng phối hợp với Trường THPT Quảng Uyên; Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Uyên tổ chức thành công  ngày hội Tuyển sinh – Định hướng nghề nghiệp, việc làm tại trường THPT Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên. Tham dự hội nghị Có phòng Giáo dục nghề nghiệp – Sở Lao động TB&XH, Phòng Lao động TBXH huyện, Trường Trung cấp nghề Cao Bằng, Cao đẳng nghề than khoáng sản và hơn 300 học sinh của 02 trường.

     Ngày hội  tuyển sinh – định hướng nghề nghiệp, việc làm được tổ chức với mục đích nhằm định hướng cho các em học sinh sau khi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT xong, sẽ có cơ hội chọn trường, chọn nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng, đó là sự lựa chọn con đường đi cho tương lai của các em sau này; giúp cho mỗi cá nhân khi học xong nghề đã lựa chọn có được công việc ổn định đảm bảo cuộc sống, góp phần an sinh xã hội. Tại đây các em được Trung tâm và các trường nghề định hướng và chia sẻ thông tin cần thiết để mỗi học sinh tìm hiểu thông tin và đối chiếu với bản thân chọn cho mình một trường học, ngành nghề sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, sở thích và năng lực của mình. Bên cạnh đó, ngày hội cũng mang đến cho học sinh thông tin về nhu cầu nhân lực trong tỉnh, nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước giúp cho học sinh có điều kiện tiếp cận  được nhiều thông tin về nhiều lĩnh vực.

    Kết thúc ngày hội 100% học sinh được nghe phổ biến luật Giáo dục nghề nghiệp và chính sách có liên quan khi tham gia học nghề; đồng thời đã có một số học sinh đăng ký tham gia học nghề.

Ảnh: Bà Đặng Thị Long Biên- Giám đốc Trung tâm khai mạc ngày hội  tư vấn định hướng nghề nghiệp

Ảnh: Bà Nông Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp – Sở LĐTB&XH triển khai luật Giáo dục nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ học nghề

Ảnh: Bà Nông Thị Lan – hiệu trường THPT Quảng Uyên phát biểu tại ngày hội

Ảnh: toàn cảnh ngày hội

Ảnh: Các em học sinh tham dự ngày hội

Phòng TV-ĐT nghề