Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV BESTMATE VIỆT NAM ( Vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh thông báo tuyển lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Bestmate Việt Nam (vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài) theo văn bản Số 914/SLĐTBXH – LĐVLGDNN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh (V/v phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV BESTMATE). Nội dung thông báo Công ty trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh http://vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn và Công văn số 914/SLĐTBXH – LĐVLGDNN xem chi tiết tại đường link sau: Công ty TNHH MTV BESTMATE