Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (Dành cho đối tượng huyện nghèo) năm 2019.

      Căn cứ công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/4/2019 của Bộ Lao động- TBXH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS; Công văn số 297/TTLĐNN-TCLĐ ngày 12/4/2019 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS.

     Thực hiện công văn số 396/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/4/2019 của Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng. V/v tổ chức đào tạo tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019.

      Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng thông báo tuyển sinh đào tạo tiếng Hàn với những nội dung cụ thể sau:

1. Chỉ tiêu:

      Đào tạo tiếng Hàn cho 30 lao động để đăng ký thi tuyển ngành sản xuất chế tạo và xây dựng.

2. Điều kiện người lao động đăng ký học tiếng Hàn:

      Từ 18 tuổi đến 39 tuổi (có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16/5/1979 đến ngày 15/5/2001);

Không có án tích theo quy định của pháp luật;

Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

      – Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cả cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm;

Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

       Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

Không bị mù màu rối loạn sắc giác;

3. Đối tượng người lao động đăng ký học tiếng Hàn:

       Người lao động cư trú dài hạn tại tỉnh Cao Bằng chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hoặc đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng.

        Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước trong các khoảng thời gian từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/12/2016, từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019.

4. Thời gian tiếp nhận đăng ký đào tạo:

Từ ngày 22/4/2019 đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đào tạo:

      – Dự kiến thời gian đào tạo từ ngày 03/5/2019 đến ngày tổ chức thi tuyển (dự kiến thi tuyển trong tháng 7/2019); địa điểm tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp xuất khẩu lao động (Hà Nội).

6. Chính sách hỗ trợ đào tạo:

       Người lao động cư trú dài hạn tại các huyện nghèo: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang, Quảng Uyên, Thạch An.

      + Đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ: học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết; tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; trang cấp đồ dùng cá nhân, chi phí đi lại (01 lượt đi và về); chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài như: làm hộ chiếu, vi sa, lý lịch tư pháp, khám sức khỏe.

      + Đối tượng hộ cận nghèo: mức hỗ trợ đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo tối đa bằng 70% mức hỗ trợ đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

     – Người lao động cư trú ở các huyện còn lại (không thuộc các huyện nghèo), có nguyện vọng tham gia đào tạo tiếng Hàn phải tự nộp học phí, chi phí theo quy định.

7. Phương thức đào tạo:

      Sở Lao động- TBXH ký hợp đồng đặt hàng với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để đào tạo tiếng Hàn cho người lao động.

      Người lao động có nguyện vọng đi lao động tại Hàn Quốc trực tiếp đăng ký tham gia lớp học tiếng Hàn tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG

Địa chỉ:  Số 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Đ/t: 02063 859 715; Cán bộ trực tiếp nhận đăng ký A.Huy: 0945 595 885