Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019

      Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp sẽ được tổ chức như sau:

      Kể từ năm 2019, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc – HRD Korea sẽ áp dụng Phương thức tính điểm để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Bên cạnh yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, Phương thức tính điểm nâng cao khả năng đánh giá năng lực người lao động thông qua việc đánh giá trình độ tay nghề, thể chất và kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK).

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

      Chỉ những người đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

      * Thông tin chi tiết Thông báo kế hoạch tuyển dụng, hướng dẫn thi xem chi tiết tại đường Linh sau:

1. thongbao 297 thi tieng hàn

2. 1467 bộ hướng dẫn thi tiếng hàn

3. phu luc 297. hướng dẫn đăng ký thi tiếng Hàn 2019

4. 297. hướng dan thi tieng Han