Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ TƯ VẤN, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

      Thực hiện Công văn số: 35/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2019.

     Từ ngày 21/01/2019 – 24/01/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng Lao Động – Thương binh và Xã hội huyện Trà Lĩnh và huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn, tuyển dụng lao động năm 2019 tại Ủy ban nhân dân các xã: Quốc Toản, Cao Chương, Quang Vinh, Lưu Ngọc huyện Trà Lĩnh; xã Ngọc Động, Phi Hải, Chí Thảo, Đoài Khôn huyện Quảng Uyên.

       Tham dự hội nghị cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm có Công ty TNHH May Tinh Lợi. Tại 08 hội nghị, ngoài các đại biểu có 257 người lao động đến tham gia. Thông qua hội nghị, các đại biểu và người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn về chính sách lao động việc làm, thông tin thị trường lao động. Đồng thời Công ty TNHH May Tinh Lợi trực tiếp tư vấn tuyển dụng lao động. Kết thúc  hội nghị có 42 lao động đăng ký đi làm việc tại các Công ty.

Một số hình ảnh hội nghị:

Ông Lã Văn Kỳ – Phó Trưởng phòng Lao động – TBXH huyện Trà Lĩnh Phát biểu khai mạc hội nghị

(Bà Đặng Thị Long Biên – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2019)

Đại diện Công ty TNHH May Tinh Lợi giới thiệu về công ty

Đại biểu và người lao động tham dự Hội nghị tại huyện Trà Lĩnh

Đại biểu và người lao động tham dự Hội nghị tại huyện Quảng Uyên