Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG NĂM 2018

      Thực hiện Công văn số: 941/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018.

       Từ ngày 17/9/2018 – 21/9/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng Lao Động – Thương binh và Xã hội huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Phục Hòa, Hòa An tổ chức các Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Cụm xã.

        Tham dự phiên giao dịch việc làm lưu động cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm có các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu như: Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật TEXHONG Ngân Hà, Công ty Cổ phần Bách nghệ toàn cầu.

       Tại 05 phiên giao dịch việc làm lưu động, ngoài các đại biểu có 453 người lao động đến tham gia. Thông qua Phiên giao dịch, các đại biểu và người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn về chính sách lao động việc làm, thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, về các chế độ và quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước. Đồng thời các Công ty, Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn tuyển dụng lao động tại các gian hàng. Kết thúc  Phiên giao dịch có 58 lao động đăng ký đi làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp.

         Một số hình ảnh Phiên giao dịch:

Người lao động đăng ký tìm việc làm tại Cụm xã: Chí Viễn, Phong Châu, Cao Thăng –

Huyện Trùng Khánh

Tư vấn trực tiếp cho thanh niên có nhu cầu tìm kiếm việc làm

Tư vấn trực tiếp cho người lao động tại gian hàng thuộc cụm xã: Cách Linh,

     Đại Sơn, thị trấn Hòa Thuận – Huyện Phục Hòa

Tư vấn học nghề và định hướng nghề nghiệp tại cụm xã: Cao Chương, Quốc Toản,

thị trấn Hùng Quốc – Huyện Trà Lĩnh

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm