Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG NĂM 2018

     Thực hiện Công văn số: 868/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/8/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018.

       Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng Lao Động -TBXH huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc  tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Thái Học Huyện Bảo Lâm và cụm xã Kim Cúc, Hưng Thịnh huyện Bảo Lạc.

        Tham dự phiên giao dịch việc làm lưu động cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm có các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và xuất khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực – HAUI (LETCO).

      Tại 02 phiên giao dịch việc làm ngoài các đại biểu có 306 người lao động đến tham dự; thông qua đây đại biểu các xã và người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, các chế độ và quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước; đồng thời các Công ty Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn tuyển dụng lao động tại các gian hàng. Thông qua phiên giao dịch có 15 lao động đăng ký đi làm việc tại các công ty.

          Một số hình ảnh Phiên giao dịch

Tư vấn trực tiếp cho người lao động tại phiên giao dịch xã Thái Học, huyện Bảo Lâm

     Tư vấn trực tiếp cho người lao động tại phiên giao dịch Cụm xã Kim Cúc – Hưng Thịnh huyện Bảo Lạc

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm